ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำปาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250302
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  250302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำปาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nampai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านน้ำปาย
ตำบล :
  น้ำปาย
อำเภอ :
  แม่จริม
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55170
โทรศัพท์ :
  0817836737
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมอเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:15:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำปาย


นายสมหวัง วงค์แจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2