ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250306
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  250306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำพาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baunampang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านน้ำพาง
ตำบล :
  น้ำพาง
อำเภอ :
  แม่จริม
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55170
โทรศัพท์ :
  0849493448
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  Schoolnp@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำพาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:17:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำพาง


นายเอกชัย สุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน