ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมิตรมวลชน 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250310
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  250310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มิตรมวลชน 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mit muon chon 3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านน้ำว้า
ตำบล :
  น้ำพาง
อำเภอ :
  แม่จริม
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  mc3_nan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำพาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:20:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมิตรมวลชน 3ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรมวลชน 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน