ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250311
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  250311
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่มเกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banromklao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านร่มเกล้า
ตำบล :
  น้ำพาง
อำเภอ :
  แม่จริม
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55170
โทรศัพท์ :
  0821772851
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  rachapoomsunny@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำพาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:55:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า


นายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน