ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250314
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  250314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาหวาย
ตำบล :
  ป่าคาหลวง
อำเภอ :
  บ้านหลวง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55190
โทรศัพท์ :
  0861954867
โทรสาร :
  054761042
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  Wangyaoschool135@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  57
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าคาหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:41:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยาว


นายศุภชัย ชุ่มใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน