ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250319
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  250319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฟ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banfa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านฟ้า
ตำบล :
  บ้านฟ้า
อำเภอ :
  บ้านหลวง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55190
โทรศัพท์ :
  0895532524
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤศจิกายน 2481
อีเมล์ :
  pra007@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  57
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2563 เวลา 10:25:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฟ้า


นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน