ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250320
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  250320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเป้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpoa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเป้า
ตำบล :
  บ้านฟ้า
อำเภอ :
  บ้านหลวง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55190
โทรศัพท์ :
  0956914326
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/5/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  57
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:33:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเป้า


นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน