ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250322
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  250322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanDonlaithung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ตำบล :
  สวด
อำเภอ :
  บ้านหลวง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55190
โทรศัพท์ :
  054761078
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  57
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:37:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง


นายปรัชญา สมณะช้างเผือก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน