ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250326
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  250326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนายาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nayang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านนายาง
ตำบล :
  บ่อแก้ว
อำเภอ :
  นาหมื่น
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55180
โทรศัพท์ :
  0898521599
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -----2486
อีเมล์ :
  bannayangschool101@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  65
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:41:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนายาง


นายวีระพงษ์ หาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน