ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250331
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010177
รหัส Obec 6 หลัก :
  250331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nam Lao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านน้ำเลา
ตำบล :
  นาทะนุง
อำเภอ :
  นาหมื่น
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55180
โทรศัพท์ :
  054731890
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2503
อีเมล์ :
  bannamlaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  65
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทะนุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 12:49:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน