ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยนาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250332
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010178
รหัส Obec 6 หลัก :
  250332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยนาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huai Nai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านห้วยนาย
ตำบล :
  นาทะนุง
อำเภอ :
  นาหมื่น
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55180
โทรศัพท์ :
  054731891
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  banhuainai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  65
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทะนุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 16:59:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยนาย


นายจีระพงษ์ คำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน