ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250343
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010197
รหัส Obec 6 หลัก :
  250343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าแลวหลวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  palaewluangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดอนอภัย
ตำบล :
  ป่าแลวหลวง
อำเภอ :
  สันติสุข
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55210
โทรศัพท์ :
  054718239
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  palaew@paleaw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  67
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแลวหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2563 เวลา 22:10:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา


นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน