ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250347
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  250347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPONGKUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเลขที่ 197 บ้านโป่งคำ
ตำบล :
  ดู่พงษ์
อำเภอ :
  สันติสุข
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55210
โทรศัพท์ :
  0871734957
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มิ.ย.15
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  67
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่พงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:26:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งคำ


นางสาววาสนา แสงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน