ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่พงษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250350
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010194
รหัส Obec 6 หลัก :
  250350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดู่พงษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Dupong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนดู่พงษ์
ตำบล :
  ดู่พงษ์
อำเภอ :
  สันติสุข
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55210
โทรศัพท์ :
  054767030
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2469
อีเมล์ :
  bandupongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  56
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดู่พงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:20:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดู่พงษ์


นายบุญเสริม เสนนันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่พงษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน