ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250352
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010199
รหัส Obec 6 หลัก :
  250352
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีบุญเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sriboonruang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านศรีบุญเรือง
ตำบล :
  พงษ์
อำเภอ :
  สันติสุข
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55210
โทรศัพท์ :
  254767394
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  sbr_s@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  67
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:23:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง


นายหัตถชัย หล้าคำมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน