ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250353
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010200
รหัส Obec 6 หลัก :
  250353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยแฮ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANHUAYHAEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านห้วยแฮ้ว
ตำบล :
  พงษ์
อำเภอ :
  สันติสุข
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55210
โทรศัพท์ :
  0815957724
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  huaihaew@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  67
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:28:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว


นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2