ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250355
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  250355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์รัฐพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  radratpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา
ตำบล :
  พงษ์
อำเภอ :
  สันติสุข
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55210
โทรศัพท์ :
  0898380942
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2526
อีเมล์ :
  ratrut_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  67
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:27:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา


นายนิยม เงินวงค์ใน
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2