ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250357
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010204
รหัส Obec 6 หลัก :
  250357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpangchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านปางช้าง
ตำบล :
  พงษ์
อำเภอ :
  สันติสุข
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55210
โทรศัพท์ :
  0625358259
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/9/2539
อีเมล์ :
  schoolpc201@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  67
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พงษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:23:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางช้าง


นายสามารถ ดีพรมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน