ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250375
รหัส Smis 8 หลัก :
  55020147
รหัส Obec 6 หลัก :
  250375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมาคมพยาบาลไทย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SamakompayabanThai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านถ้ำเวียงแก
ตำบล :
  นาไร่หลวง
อำเภอ :
  สองแคว
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55160
โทรศัพท์ :
  097-9506752
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2542
อีเมล์ :
  samakom_nt@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนสองแคว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองแคว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย


นายพิพัฒน์ พงษ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน