ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250399
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010211
รหัส Obec 6 หลัก :
  250399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเกี๋ยน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannamkian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำเกี๋ยน
ตำบล :
  น้ำเกี๋ยน
อำเภอ :
  ภูเพียง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054-684123
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2461
อีเมล์ :
  namkain2563@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  69
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำเกี๋ยน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2563 เวลา 13:30:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน


ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน