ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250401
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010214
รหัส Obec 6 หลัก :
  250401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำแก่นเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Nam Kaen Nuea School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านน้ำแก่นเหนือ
ตำบล :
  น้ำแก่น
อำเภอ :
  ภูเพียง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0843682753
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  69
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำแก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09:03:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ


นายธวัช ธรรมศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน