ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250403
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010224
รหัส Obec 6 หลัก :
  250403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงตึ๊ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmungtudschool@gmail.com
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านม่วงติ๊ด
ตำบล :
  ม่วงตึ๊ด
อำเภอ :
  ภูเพียง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0871803909
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กุมภาพันธ์ 2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  68
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงตึ๊ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:18:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด


นายพุฒิพงศ์ ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน