ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250405
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010216
รหัส Obec 6 หลัก :
  250405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thung Noi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทุ่งน้อย
ตำบล :
  ฝายแก้ว
อำเภอ :
  ภูเพียง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0956970849
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  bantungnoischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  68
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝายแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:07:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย


ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน