ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250411
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010219
รหัส Obec 6 หลัก :
  250411
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไฮ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaihai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านห้วยไฮ
ตำบล :
  ฝายแก้ว
อำเภอ :
  ภูเพียง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0996781737
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/4/2515
อีเมล์ :
  banhuaihai@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  68
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝายแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:30:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ


นางจีรพรรณ สีโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไฮ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2