ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250412
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010221
รหัส Obec 6 หลัก :
  250412
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantalaw school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าล้อ
ตำบล :
  ฝายแก้ว
อำเภอ :
  ภูเพียง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  bantalor@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  68
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝายแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:24:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน