ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250417
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010228
รหัส Obec 6 หลัก :
  250417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดเค็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hadket school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหาดเค็ด
ตำบล :
  เมืองจัง
อำเภอ :
  ภูเพียง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0902074639
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2443
อีเมล์ :
  hadket.233@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  68
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองจัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:14:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด


นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเค็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2