ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250419
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010223
รหัส Obec 6 หลัก :
  250419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวเวียงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหัวเวียงเหนือ
ตำบล :
  ฝายแก้ว
อำเภอ :
  ภูเพียง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0843696157
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/05/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  68
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝายแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 15:22:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ


นางสาวเฟื่องฟ้า ลัมวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน