ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250423
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010208
รหัส Obec 6 หลัก :
  250423
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmuangmaischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านม่วงใหม่
ตำบล :
  นาปัง
อำเภอ :
  ภูเพียง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0894334950
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน พ.ศ.2485
อีเมล์ :
  swunan1094@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  69
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาปัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 13:55:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงใหม่


ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2