ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250425
รหัส Smis 8 หลัก :
  55010207
รหัส Obec 6 หลัก :
  250425
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองรัง
ตำบล :
  ท่าน้าว
อำเภอ :
  ภูเพียง
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  0805024303
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  69
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าน้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 16:34:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107


นายเบญจพล ติ๊บขัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน