ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250426
รหัส Smis 8 หลัก :
  55012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  250426
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRISAWATVITTAYAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดอนมูล
ตำบล :
  ดู่ใต้
อำเภอ :
  เมืองน่าน
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55000
โทรศัพท์ :
  054710411
โทรสาร :
  054710411
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   20 พฤษภาคม 2450
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่ใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:23:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร


นายไตรพฤก ผางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2