ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250433
รหัส Smis 8 หลัก :
  55022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  250433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านปรางค์
ตำบล :
  ปัว
อำเภอ :
  ปัว
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55120
โทรศัพท์ :
  054-791-243
โทรสาร :
  054791227
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 22:25:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปัว


นายประกวด พายัพสถาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน