ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250439
รหัส Smis 8 หลัก :
  55022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  250439
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองบัวพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuapittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  ป่าคา
อำเภอ :
  ท่าวังผา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55140
โทรศัพท์ :
  054050156
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/04/2539
อีเมล์ :
  nongbua@nbp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:56:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2