ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250443
รหัส Smis 8 หลัก :
  55012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  250443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sathukitprachasan radchamangkrapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน119 บ้านสันรุ่งเรือง
ตำบล :
  น้ำมวบ
อำเภอ :
  เวียงสา
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55110
โทรศัพท์ :
  054059688
โทรสาร :
  054059688
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2528
อีเมล์ :
  admin@sathukit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำมวบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  124 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 10:10:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก


นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2