ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1055250453
รหัส Smis 8 หลัก :
  55022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  250453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trikateprachasamakkee Ratchamunkalapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสองแคว
ตำบล :
  นาไร่หลวง
อำเภอ :
  สองแคว
จังหวัด :
  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :
  55160
โทรศัพท์ :
  054777089
โทรสาร :
  054777089
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2528
อีเมล์ :
  trikate2u@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาไร่หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:43:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก


นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2