ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยพรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320088
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  320088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไชยพรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHAIYAPROM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านล้า
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0817843142
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  py2chk204@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มีนาคม 2564 เวลา 11:13:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไชยพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยพรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2