ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320091
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  320091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansobsa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสบสา
ตำบล :
  ร่มเย็น
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5445-2782
โทรสาร :
  084-8032636
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  py2chk211@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)


นายสำราญ จันต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2