ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนลาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320092
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  320092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนลาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonlao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดอนลาว
ตำบล :
  เจดีย์คำ
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5488-1124
โทรสาร :
  0-5488-1124
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2465
อีเมล์ :
  py2chk207@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เชียงคำ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจดีย์คำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนลาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนลาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2