ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปัวพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320094
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  320094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปัวพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAURPHETHAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านปัวชัย
ตำบล :
  เจดีย์คำ
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5445-1857
โทรสาร :
  054451857
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม 2477
อีเมล์ :
  py2chk208@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจดีย์คำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มกราคม 2564 เวลา 11:08:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปัวพิทยา


นายเสมอพงษ์ อินปั๋น
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัวพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2