ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำมิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320102
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  320102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำมิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannammin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านน้ำมิน
ตำบล :
  แม่ลาว
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5447-0004
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2464
อีเมล์ :
  py2chk221@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15:51:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำมินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2