ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320107
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  320107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งหล่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHUNGLOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทุ่งหล่ม
ตำบล :
  ฝายกวาง
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054883519
โทรสาร :
  054883519
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2482
อีเมล์ :
  py2chk218@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลฝายกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม


นายมนัด คำถิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2