ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320111
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  320111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ต๋ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanMaetum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแม่ต๋ำ
ตำบล :
  น้ำแวน
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054430987
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/02/2481
อีเมล์ :
  py2chk231@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 15:10:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ


นายเอนก ยารังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2