ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320114
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  320114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUNGMOK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านทุ่งมอก
ตำบล :
  เชียงบาน
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0-5445-1011
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/08/2486
อีเมล์ :
  py2chk227@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:21:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"


นายสมัย มีสติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2