ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาฮาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320116
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  320116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาฮาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphahaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านผาฮาว
ตำบล :
  ทุ่งผาสุข
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  0916346889
โทรสาร :
  0916346889
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  py2chk229@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาฮาว


นายธนวัฒน์ ปริญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาฮาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2