ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320121
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  320121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผาลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanPhalad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านผาลาด
ตำบล :
  น้ำแวน
อำเภอ :
  เชียงคำ
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56110
โทรศัพท์ :
  054470005
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  py2chk233@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เชียงคำ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 19:11:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผาลาด


นายณัฐ คำมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2