ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแฮะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320208
รหัส Smis 8 หลัก :
  56020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  320208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแฮะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านแฮะ
ตำบล :
  งิม
อำเภอ :
  ปง
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56140
โทรศัพท์ :
  0932517261
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2521
อีเมล์ :
  py2pong431@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียน ปง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแฮะ


นายภูบดินทร์ พวงจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2