ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1056320293
รหัส Smis 8 หลัก :
  56012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  320293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พะเยาประสาธน์วิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phayaoprasatwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านห้วยเคียน
ตำบล :
  ท่าจำปี
อำเภอ :
  เมืองพะเยา
จังหวัด :
  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :
  56000
โทรศัพท์ :
  0-5446-3058
โทรสาร :
  054463058
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  pypwschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.เขต 36
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าจำปี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 12:46:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์


นายเสน่ห์ ไชยลังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน