ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120001
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  120001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansankhong (Chiangraijaroonrat)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านบ้านสันโค้ง
ตำบล :
  เวียง
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  053711017
โทรสาร :
  053716690
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กรกฎาคม 2453
อีเมล์ :
  bsk2556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนมาตรฐานสากล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  - กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 16:16:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)


นายสมนึก จันทร์แดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน