ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120003
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  120003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลหัวฝาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Huafaischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหัวฝาย
ตำบล :
  รอบเวียง
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  053719141
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  huafaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเมืองใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครเชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09:54:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย


นายอภินันท์ นาระตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน