ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะคือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120011
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  120011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจะคือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chakue School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านจะคือ
ตำบล :
  ห้วยชมภู
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2529
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  IPSTAR
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  104 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  104 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13:22:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจะคือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะคือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน