ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวแคร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120020
รหัส Smis 8 หลัก :
  57010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  120020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขัวแคร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kurekare school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านขัวแคร่
ตำบล :
  บ้านดู่
อำเภอ :
  เมืองเชียงราย
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57100
โทรศัพท์ :
  716116
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2463
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08:21:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขัวแคร่


นางนฤมล พันลุตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวแคร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน